Herroepingsrecht

Voor uw herroepingsrecht verwijzen wij u vriendelijk naar paragraaf 6 van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder weergegeven:

6. Ruilen en herroeping recht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroeping recht zijn uitgezonderd producten die:
«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
«duidelijk persoonlijk van aard zijn;
«door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
«snel kunnen bederven of verouderen;
«van boeken, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
«van kranten, boeken en tijdschriften.
«ivm hygiene: geopende verpakkingen ear tips .

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Hyperactive Benelux BV zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.